Behandling / Priser

i trygge hender_farger

Vi behandler

  • Plager fra rygg, nakke og skuldre
  • Plager fra hofte, kne, ankel og fot
  • Plager fra albue, hånd og fingre
  • Hodepine, svimmelhet og bihuleplager
  • Fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt
  • Brystsmerter, tung pust og pustebesvær
  • Bekkenplager, urinveisplager og inkontinens
  • Kolikk
  • Idrettsskader
  • Senebetennelser

Osteopatibehandlingen er skånsom og passer for alle, fra spedbarn til eldre.

Priser

Konsultasjon:    800,- (60 min)

Behandling:       400,- (30-40 min)

Akutt:            800,- (utenfor ord. tid)

Reaksjoner på behandlingen

Etter osteopatisk behandling forventes det reaksjoner i kroppen. Normalt vil dette bestå av en forbedring. Behandlingen øker kroppens evne til å reparere seg selv. Enkelte kan få en forbigående reaksjon med influensalignende  symptomer, uopplagthet eller smerteøkning.

Behandlingsopplegget varierer. Vanligst er konsultasjoner ukentlig, og etter hvert sjeldnere konsultasjoner.

En undersøkelse fra England i 1997 (General Osteopathic Council, 2997) viste at akutte problemer kan trenge 1 – 3 behandlinger. Kroniske problemer kan kreve 6- 8 behandlinger, fordelt over et lengre tidsrom. Dette kan variere mye fra tilstand til tilstand. Det er også gode erfaringer med vedlikeholds-behandlinger for vedvarende plager.

Pasienten kan komme til behandling uten henvisning fra lege. Kostnadene til osteopatisk behandling varierer rundt om i landet.